poniedziałek, 1 marca 2010

Konferencja "Morze Bałtyckie i rzeki szansą rozwoju Polski"

25 lutego 2010 w Senacie RP odbyła się Konferencja "90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk. Morze Bałtyckie i rzeki - szansą rozwoju Polski". Ponad 160 uczestników dyskutowało nie tylko o historii, ale przede wszystkim o przyszłości polskiej gospodarki morskiej i wodnej.
W konferencji wzięli udział sena- torowie, posłowie, przedstawiciele ministerstw, urzędów publicznych, a przede wszystkim reprezentanci licznych organizacji pozarządowych, instytutów i uczelni zaangażowanych w sprawy morskie i wodne.
Szczególnymi brawami zostało nagrodzone występienie dr Julity Maciejewicz-Ryś, wnuczki Eugeniu- sza Kwiatkowskiego (na zdjęciu z sen. Piotrem Łukaszem Andrzejew- skim). Relacja telewizyjna z wys- tąpienia - wkrótce.

Relacja z konferencji na stronie Senatu RP ► 
Program konferencji tutaj ►
Wybrane wystąpienia w portalu Morza i Oceany ►